የቢሮው አመራሮች

 • ወ/ሮ ሂክማ ኸይረዲን

  በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የቢሮ ሃላፊ
 • ወ/ሮ ፍቅርተ አበራ

  በቢሮ ሃላፊ ደረጃ የማስፈፀም ዘርፍ ኃለፊ
 • አቶ መላኩ ታመነ

  በቢሮ ሃላፊ ደረጃ የሰው ሃብት ልማትና አስተዳደር ዘርፍ ኃለፊ
 • አቶ ተወዳጅ ሃ/ማሪያም

  የጽ/ቤት ሃላፊ
 • --------

  በቢሮ ሃለፊ ደረጃ አማካሪ
 • አቶ ኤፍሬም

  በቢሮ ሃላፊ ደረጃ አማካሪ
 • የማስፈፀም ዘርፍ ዳይሬክተሮች

 • አቶ አድሂና ተበጀ

  የአገልገሎት አሰጣጥ ክትትልና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት
 • አቶ መሃመድ አብዱራህማን

  የአሰራርና አደረጃጀትና ጥናት ዳይሬክቶሬት
 • ወ/ሮ ዘበናይ ሸጌና

  የሰው ሃብት ልማትና ሙያ ብቃት ዳይሬክቶሬት
 • የሰው ሃብት አስተዳደር ዘርፍ ዳይሬክተሮች

 • አቶ ከፈለኝ ሃ/ማርቀስ

  የስራ ምዘናና ክፍያ ጥናት ዳይሬክቶሬት
 • አቶ ያሬድ ለገሰ

  የሰው ሃብት ስምሪትና መረጃ ዳይሬክቶሬት
 • አቶ መላኩ ተመስገን

  የሰው ሃበት ስራ አመራርና ክትትል ድጋፍ ኦዲት ዳይሬክቶሬት
 • አቶ ፍስሃ ደስታ

  የሰው ሃብት ቅሬታና አቤቱታ ዳይሬክቶሬት
 • የአስተዳደር ዘርፍ ዳይሬክተሮች

 • ወ/ሮ ሳራ ነጋሽ

  የሰው ሃብት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
 • አቶ ግዛቸው ማሩ

  የእቅድ ዝግጀት፣ ክትትልና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት
 • አቶ ደምሰው አዘነ

  የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት
 • አቶ በላቸው መኮንን

  የውስጠ ኦዲት ዳይሬክቶሬት
 • አቶ ገነነ መካሻ

  የግዥ ዳይሬክቶሬት
 • ወ/ሮ አየለች አማረ

  የፋይናንስ ዳይሬክቶሬት
 • ወ/ሪት ሄለን ታደሰ

  የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት
 • አቶ ደጀኔ ፀጋዬ

  የአስተዳደር ፍ/ቤት ተጠሪ ዳኛ