ዋና የማማከርና ድጋፍ አገልግሎቶች

    • የስራ አመራር ትግበራ ድጋፍ
    • የአደረጃጀት ጥናትና ክለሳ ማማከር
    • የመዋቅር ጥናትና ክለሳ የማማከር አገልግሎት
    • የተጨማሪ መደብ ጥያቄዎችን ተቀብሎ ምላሽ መስጠት
    • ሰው ኃብት አስተዳደር ድጋፍ

ዝርዝር የማማከርና ድጋፍ አገልግሎቶች ስታንዳርድ